Bilder på bloggen - pictures in my blog

Det blir inte så mycket skrivet just nu, det är sommar och fint väder och inte läge att sitta vid datorn så ni får ha tålamod.
Alla bilder jag förut lagt in har jag ju sorgligt nog lyckats radera och vet inte om jag orkar lägga in dem igen. Jag tror jag använder bilderna igen i nya inlägg, det blir för krångligt annars!

I won´t be writing too much here now because we are having a wonderful weather and I don´t want to spend my time in front of the computer. So please have patience.
I sadly enough managed to erase all my pictures in my blog and I don´t think it´s worth the effort to redo it. Instead I will use all the old pictures in my new contributions.

Mina föräldrars första lyckade möte med Algot - My parent´s first hello to Algot


Tittut är roligt! Peekaboo - fun!

Kommentera här: