Information

Tänkte bara tala om för alla mina miljoner läsare (Hihi) att jag hädanefter kommer att ha en översättning på engelska längst ner på varje inlägg. Orsaken är att mina släktingar i Amerika gärna vill förstå vad jag skriver om!

This is just to let my millions readers (hihi) know thath I from now on will translate all my writing into English. So that my relatives in the US will understand what I´m talking about!

Kommentera här: