Sådan matte sådan katt.......Like mistress like cat


Man blir vad man gör och inte vad man säger..........gulliga är de bägge två tycker äldsta matten!
You are what you do and not what you say........they are both cute says the oldest mistress!Det där verkar inte svårt tycker Algot.
That cannot be hard says Algot.
Stör mig inte, jag studerar!
Let me be, I´m studying!
Ok då, en liten stund till kan jag väl posera!
Allright, just a little longer will I pose for you!

Kommentera här: